Budget subsidieregeling wolfwerende maatregelen verhoogd

Centraal Europese wolf in Nederland
Centraal Europese wolf in Nederland
Foto: Provincie Fryslan

In november 2023 wijzigde de subsidieregeling ‘Voorkomen schade door wolven’. Gedeputeerde Staten maakten de subsidieregeling toegankelijker voor dierhouders. Sindsdien is er meer gebruik gemaakt van de regeling. Daarom stelt Gedeputeerde Staten €250.000 extra beschikbaar. Daarnaast is de regeling nu ook beschikbaar voor houders van alpaca’s en varkens.

 FRYSLAN, 08-05-2024 – Gedeputeerde Matthijs de Vries is blij dat er meer gebruik wordt gemaakt van de subsidieregeling: “Op dit stuit is wolveskea allinnich foar te kommen troch wolfkearende maatregels te nimmen. Wy wolle feehâlders dêrom safolle mooglik stimulearje en fasilitearje mei de subsydzjeregeling. Troch €250.000 ekstra beskikber te stellen, kinne noch mear bistehâlders wolfkearende stekken keapje.”    

Sinds november ontvangen aanvragers van de subsidieregeling de subsidie voordat ze wolfwerende rasters aanschaffen. Eerder was dit achteraf. De regeling was in november al uitgebreid voor houders van runderen, paarden en pony’s. Nu kunnen ook houders van alpaca’s en varkens gebruik maken van de subsidieregeling, zoals in de provincies Drenthe en Overijssel al het geval is.

Naast de subsidieregeling werkt de provincie samen met IPO, BIJ12, LNV en alle provincies aan een geactualiseerd interprovinciaal wolvenplan. Dit plan moet meer richting geven over hoe de mens conflictarm met de wolf kan samenleven. De oplevering hiervan wordt eind 2024 verwacht. Naar aanleiding van een motie in Provinciale Staten in december 2023 doet Gedeputeerde Staten daarnaast ook onderzoek naar maatregelen rondom preventie, populatiebeheer en de aanpak van probleemwolven.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen