College De Fryske Marren vestigt voorlopig voorkeursrecht op percelen in Lemmer

Perceelskaart
Perceelskaart
Foto: Gemeente De Fryske Marren

Het college van gemeente De Fryske Marren heeft een voorlopig voorkeursrecht gevestigd voor het gebied Lemmer, Havenkom nabij de Sluisweg en Willemskade. De gemeente kan hierdoor regie houden en sturing geven aan mogelijke ontwikkelingen in dit gebied. De raad neemt waarschijnlijk een besluit in de raadsvergadering van 19 juni 2024.

LEMMER, 26-04-2024 – Met de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht krijgt de gemeente een voorkeurspositie op de grondmarkt in het gebied. Als eigenaren de betrokken percelen en eigendommen willen verkopen, heeft de gemeente een eerste recht van koop. 

Wethâlders Chris van Hes en Remboud van Iddekinge over het voorlopig voorkeursrecht: “Wy wolle yn in betiid stadium ús strategy bepale om regy te hâlden en te wurkjen oan takomstige, beëage ûntwikkelings yn De Lemmer. Dit is dêrmei in needsaaklike en wichtiche stap.”

Besluitvorming

Het door het college gevestigde voorlopige voorkeursrecht heeft een geldingsduur van maximaal drie maanden. Binnen die termijn dient de raad het voorkeursrecht te bestendigen. Het vervolgens door de raad gevestigde voorkeursrecht geldt voor een periode van maximaal drie jaar. De raad neemt waarschijnlijk een besluit over dit onderwerp tijdens het Debat&Beslút op 19 juni.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen